Enkele afspraken en privacyverklaring

Onafhankelijk, vertrouwelijk en gratis

 De chatsessie met de externe ombudspersonen is vertrouwelijk en gratis. Onze werkgever is het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid. Wij werken  onafhankelijk van  voorzieningen of instellingen.

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy. Voordat je begint te chatten vragen wij jouw naam (of nickname), jouw leeftijd en informatie over de vraag die je voor ons hebt.

Je bent niet verplicht om deze gegevens door te geven, ook wanneer je dit niet doet, kom je terecht in de chat. Als je dit wel doet, kunnen we je  beter helpen. We beschermen  die gegevens en geven deze niet door aan anderen.

 

Verwerking gegevens

Als je jouw gegevens doorgeeft, gebruiken we deze alleen anoniem voor onze eigen registratie. We registreren over welke klacht het gaat, welk patiëntenrecht, jouw leeftijd, in welke rol je ons contacteerde (client, hulpverlener, …), hoe lang de chat duurde en welk gevolg er aan je vraag wordt gegeven. Deze informatie houden we maximum één jaar bij, tot onze registratie afgesloten wordt.

Je komt in de chat terecht bij een ombudspersoon  die op dat moment vrij is . De ombudspersonen die actief zijn in de chatbox kunnen overleggen en advies vragen aan elkaar om jou zo goed mogelijk te helpen. Hierbij zullen ze anoniem overleggen. Als we je doorverwijzen naar een andere ombudspersoon of instantie, is dit vertrouwelijk en gebeurt dit altijd in overleg met jou.

De chatgesprekken (je IP-adres en de info bij de start voor en feedback na het gesprek) worden opgeslagen op een goed beveiligde server van SIT tool, de provider die de chatsoftware heeft aangeleverd en ook technisch beheert. Meer informatie vind je hierover bij het privacy beleid van SIT tool. Kopies van chatgesprekken worden in de software van de SIT tool 1 jaar bijgehouden.

De externe ombudspersonen hebben beroepsgeheim. In uitzonderlijke en zeer dringende situaties, wanneer we inschatten dat jij of iemand anders in een ernstige gevaarsituatie zit, kunnen we omwille van iemands veiligheid van ons beroepsgeheim afwijken. Via de admin (VLOGG) kunnen we in deze uitzonderlijke gevallen je IP-adres achterhalen om een  hulpverleningsinstantie of politie te verwittigen. Dit proberen we eerst met jou te bespreken.

 

Contactgegevens

 Als je technische problemen ondervindt om in  de chatbox te geraken, kan je contact opnemen via het mailadres support@overlegplatformgg.be. Omdat we ernaar streven  het  chataanbod te verbeteren, krijg je na een gesprek een kort feedbackformulier met een aantal vragen. Zo kan je ons laten weten wat je goed vindt of wat volgens jou beter kan. Je beslist zelf of je deze vragen beantwoordt of niet. Deze feedback wordt geanonimiseerd en enkel gebruikt voor een globale verwerking van bedenkingen en suggesties..

Als je ontevreden bent over de chat of dat je het gevoel had dat je niet correct werd behandeld, kan je steeds je klacht overmaken via chat.ombuds@overlegplatformgg.be

 

 Uitgebreide privacyverklaring Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid

Voor privacyverklaring en cookiebeleid verwijzen we je graag door naar:

privacyverklaring Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid

cookie-beleid Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid

 

Ga naar de chat